Naudojimo sąlygos ir nuostatos

 

1. Naudojimo sąlygų ir nuostatų galiojimas ir taikymo sritis

Bet koks Konica Minolta Baltia (toliau – „Konica Minolta“) teikiamos www.konicaminolta.lt interneto svetainės (toliau – „Svetainė“) naudojimas leidžiamas ir šioje svetainėje teikiamos paslaugos teikiamos tik remiantis šiomis naudojimo sąlygomis. Naudodamasis interneto svetaine ar vienu iš jos puslapių, naudotojas sutinka su dabartinės naudojimo sąlygų ir nuostatų versijos galiojimu. Jei naudotojas nesutinka su visomis ar kai kuriomis sąlygomis ir nuostatomis, jis turėtų nesinaudoti šia svetaine.
Konica Minolta pasilieka teisę ateityje keisti ar atnaujinti šias naudojimo sąlygas ir nuostatas be atskiro išankstinio įspėjimo.
 

2. Siūlomos paslaugos

Svetainėje pateikiamas turinys ir informacija yra naudojami Konica Minolta komerciniams tikslams.
Konica Minolta turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti ar apriboti visos svetainės ar jos dalies veikimą ir negarantuoja, kad svetainė ar joje esantis turinys bus nuolat, be pertrūkių pasiekiamas ir nebus keičiamas.
 

3. Naudojimo sritis

Svetainėje pateikiamas turinys ir informacija yra skirti tik informacijai asmeniškai teikti naudotojui ir asmeniniams, nekomerciniams naudotojo tikslams ir negali būti parsisiunčiami, kopijuojami, apdorojami ar platinami privačiais ar komerciniais tikslais. Išimtis taikoma turiniui, skirtam parsisiųsti ir pažymėtam kaip parsisiunčiamam. Naudotojui taip pat leidžiama spausdinti svetainės dalis asmeniniam naudojimui.

Konica Minolta aiškiai nurodo, kad svetainės turinys, pvz., tekstas, vaizdai, grafika, garsai ir išdėstymas, yra apsaugotas autorių teisių įstatymu arba pagal kitas nuostatas dėl intelektinės nuosavybės apsaugos ir kad svetainėje naudojami gaminių pavadinimai, prekių ženklai ir įmonių pavadinimai yra saugomi pagal atitinkamo teisėto savininko prekių ženklų teisę Todėl bet koks šio turinio naudojimas draudžiamas įstatymu, nebent Konica Minolta iš anksto davė sutikimą tokiam naudojimui.
 

4. Garantija, atsakomybė

Svetainės turinys atspindi publikavimo metu prieinamą informaciją ir technologijas. Konica Minolta neatsako už tai, kad svetainės turinys būtų išsamus, teisingas ar atnaujintas. Svetainės turinys kartais gali skirtis nuo esamos padėties, ypač jei pakeičiamas Konica Minolta gaminių pobūdis arba pakeičiami jų naudojimo reikalavimai. Be to, Konica Minolta neatsako už tai, kad svetainės turinys būtų tinkamas naudotojo siekiamam tikslui. Konica Minolta ir jos darbuotojai neatsako už bet kokio pobūdžio nuostolius ar nepatogumus, kurie gali atsirasti naudotojui dėl svetainės ir bet kokių jos puslapių naudojimo ar būtų su tuo susiję. Tuo atveju, kai vienas iš esminių sutartinių įsipareigojimų yra nusikalstamai pažeidžiamas, atsakomybė apribojama tikėtina žala, būdinga šiai sutarčiai.

Jei Konica Minolta atsako be apribojimų pagal įstatymų nuostatas, tai netaikoma piktavališko ketinimo ar didelio neatsargumo, ar sužalojimo, mirties, sveikatos sutrikdymo atveju, kai pažeidžiamas įsipareigojimas, už kurį Konica Minolta yra atsakinga arba jai taikoma atsakomybė pagal Vokietijos atsakomybės už gaminius įstatymą.
 

5. Nuorodos į kitas svetaines

Kai kuriose svetainės vietose naudojami hipersaitai („nuorodos“) nurodo kitų paslaugų teikėjų svetaines, kuriose gali būti naudotojui naudingos papildomos informacijos. Paspaudę tokią nuorodą, išeisite iš Konica Minolta svetainės.
Konica Minolta negali paveikti dabartinio ar būsimo trečiųjų šalių teikiamų svetainių turinio. Todėl Konica Minolta nelaiko trečiųjų šalių interneto svetainių turinio savu ir jį nurodo per nuorodą. Konica Minolta neatsako už šių trečiųjų šalių interneto svetainių turinį, nebent Konica Minolta žinojo apie bet kokį teisinį turinio pažeidimą, kai įkėlė nuorodą į savo svetainę.
 

6. Naudotojo pareigos

Svetainės naudotojas įsipareigoja laikytis jam taikomų įstatymų nustatytų sąlygų kiekvieną kartą, kai naudojasi svetaine ar joje prieinamu turiniu.

Naudotojas negali imtis jokių veiksmų, naudoti jokio proceso ar programinės įrangos, dėl kurių gali atsirasti svetainės, jos veikimo ar turinio pakeitimų, sutrikimų ar gedimų. Tai taip pat taikoma priemonėms, kuriomis galima sąmoningai padidinti techninę svetainės infrastruktūros apkrovą.
 

7. Taikoma teisė, jurisdikcijos vieta

Svetainės naudojimui ir šių naudojimo sąlygų ir nuostatų taikymui taikoma Vokietijos teisė.

Jei klientas yra prekybininkas arba juridinis asmuo pagal viešąją teisę arba jis neturi bendrosios jurisdikcijos vietos Vokietijoje, jurisdikcijos vieta visuose ginčuose, susijusiuose su svetainės naudojimu ar šiomis naudojimo sąlygomis ir nuostatomis, yra Hanoveris.